kanalizace a vodovody
komunikace
plynofikace
čističky odpadních vod
komplexní technická infrastruktura

Profil firmy

Společnost nabízí komplexní služby v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb s důrazem na stavby inženýrské, kterými jsou zejména vodovody, kanalizace a komunikace místního, regionálního i nadregionálního významu a rovněž plynovody.

Integrovaný systém managementu

Ke dni 2.2. 1999 firma splnila všechny požadavky nutné k získání certifikátu systému kvality ISO 9001, úspěšně prošla auditem a následnými recertifikacemi.

V květnu 2007 společnost úspěšně ukončila proces certifikace v systému EMS dle ČSN EN ISO 14001 a získala příslušný certifikát.

Od roku 2007 je ve společnosti uplatňován integrovaný systém managementu zahrnující postupy dle aktualizovaných ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Uplatňování těchto postupů je obsaženo v tzv. "politice kvality a environmentu": POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU

Naše úspěchy:

V rámci hodnocení Staveb Vysočiny za rok 2005 v kategorii - Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské byla oceněna prvním místem Přeložka silnice II/360 - obchvat, 3.etapa, Velké Meziříčí, kde nemalý podíl při projektové přípravě spočíval na naší společnosti.

V roce 2006 byla ve stejné kategorii oceněna prvním místem stavba Napojení MK-D1 prům. parku Jihlava a fy BOSCH na sil. I/38.

V roce 2007 získala ve téže kategorii 1. cenu stavba Rekonstrukce mostu, Jaroměřice nad Rokytnou, která zároveň obdržela cenu časopisu Stavebnictví. Tato stavba získala v roce 2008 v pátém ročníku soutěže Dopravní stavba roku vyhlašované Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury ocenění Cena veřejnosti.

V hodnocení Stavba Vysočiny 2007 získala 1. místo v kategorii Stavby technologické a pro průmysl stavba Rozšíření výrobního a skladovacího areálu společnosti Hranipex a.s., Komorovice, kde naše společnost řešila zdravotně technickou instalaci a v četné uznání v kategorii Rekonstrukce a obnova získala stavba Okresní soud v Jihlavě - Justiční areál, Jihlava, pro kterou jsme zpracovávali venkovní terénní úpravy

Při hodnocení Staveb Vysočiny 2005 získala firma VHS Jihlava, a.s. čestné uznání za druhé místo v kategorii - Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské za realizaci stavby ČOV v areálu PRIBINA, spol. s r.o. v Přibyslavi-Hesově připravovanou naší společností.